top of page
Orange Ebb and Flow Abstract LinkedIn Banner (Desktop Wallpaper) (3000 × 1688 px).png

Keitä olemme

On hyvä olla Espoolainen - Kehitämme sinua, kiihdytämme työelämääsi ja laajennamme verkostojasi.

Espoon Nuorkauppakamari (ENKK) on aktiivisten nuorten aikuisten yhteisö, joka tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden kehittää työelämätaitojaan ja laajentaa sosiaalisia verkostojaan.

Tavoitteenamme on toimia alustana, joka mahdollistaa nuorille aikuisille johtamiseen, itsensä kehtittämiseen, kansainvälistymiseen ja yrittäjyyteen liittyvien taitojen ja kokemusten kasvattamisen. Meille luonteenomaista on rento ilmapiiri, jossa jokainen saa mahdollisuuden kehittää omia kykyjään ja vahvuuksiaan. Tällä hetkellä meillä on 35 aktiivista jäsentä ja 30 senaattoria.

Espoon Nuorkauppakamari on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n paikallisyhdistys. Teemme laaja-alaista yhteistyötä muiden paikalliskamarien kanssa esimerkiksi järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia. Olemme aktiivisesti mukana myös kansainvälisessä Twinning-toiminnassa ja meillä on tällä hetkellä kuusi ulkomaista yhteistyökamaria.  

Yleistä nuorkauppakamaritoiminnasta

Nuorkauppakamari on nuorten aikuisten kouluttautumis - ja verkostoitumisjärjestö, joka toimii maailmanlaajuisesti yli sadassa maassa. Suomessa nuorkauppakamaritoimintaa koordinoi Suomen Nuorkauppakamarit Ry. Kaikki nuorkauppakamarit kuuluvat Junior Chamber International-kattojärjestön alle.

Hallitus 2023

Mikäli olet kiinnostunut toiminnastamme, yhteistyöstä kanssamme tai haluat kysyä lisää, olethan meihin yhteydessä. Vastaamme mielellämme.

Kimmo_edited.jpg

Kimmo Kuusela

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja (PRES) johtaa ja edustaa kamaria erilaisissa kokouksissa ja tilaisuuksissa. Ota yhteyttä pres.jciespoo@gmail.com.

2 (1).jpg

Suvi Lehtonen

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja (DP) vastaa  jäsenhankinnasta ja valmistautuu tulevaan hallitusvuoteen. Ota yhteyttä dp.jciespoo@gmail.com.

Miia_edited.jpg

Miia Oulasvirta

Myyntijohtaja

Myyntipäällikkö (BUS) vastaa kamarin yhteistyökumppanuussuhteista, niiden kehittämisestä ja myyntitiimin johtamisesta. Ota yhteyttä bus.jciespoo@gmail.com.

EY_0045_DSC09945 - MV.jpg

Kaisa Kabashi

Tiedottaja

Tiedottaja (LIO) vastaa kamarin sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Ota yhteyttä lio.jciespoo@gmail.com.

Iida_Haukilahti_edited.jpg

Iida Haukilahti

Sihteeri/ Rahastonhoitaja

Sihteeri (SECY) ja rahastonhoitaja (TREAS) tukee kamarin hallintoa ja vastaa kamarin raha-asioiden hoitamisesta. Ota yhteyttä secy.jciespoo@gmail.com.

Erika_edited.jpg

Erika Pietilä

Kansainvälisyyslohkon johtaja

Kansainvälisyyslohkon johtaja (INT) vastaa kamarin kansainvälisten kokousten markkinoinnista ja twinning-toiminnasta. Ota yhteyttä int.jciespoo@gmail.com.

Malin_Heidi_NELIÖ_edited.jpg

Heidi Nieminen

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava (LOM) vastaa tapahtumien järjestämisestä kamarissa ja eri kamareiden kesken. Ota yhteyttä lom.jciespoo@gmail.com.

Tuomo_edited.jpg

Tuomo Heinonen

Koulutusvastaava

Koulutusvastaava (IND) vastaa koulutuksien suunnittelusta, järjestämisestä ja markkinoinnista.

Olli_edited.jpg

Olli Mäkelä

Edellinen puheenjohtaja

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) vastaa toiminnan raportoinnista ja kamarin palkinnoista. Ota yhteyttä jciespoo@gmail.com.

Emma_edited.jpg

Emma Lipiäinen

Yhteiskuntavastaava

Yheiskuntavastaava (COM) vastaa projekteihin liittyvistä asioista. Ota yhteyttä com.jciespoo@gmail.com.

bottom of page